O NAS

PRZYSZŁOŚĆ JEST W NASZYCH RĘKACH

Obecna sytuacja w edukacji sięgnęła już dna. W tym momencie stanowi realne zagrożenie dla naszej wspólnej przyszłości, a także dla bezpieczeństwa i zdrowia młodych ludzi.

Jeżeli nie zmienimy systemu edukacji w tym kraju, to równie dobrze możemy go rozwiązać. Ponieważ kompletnie przestał spełniać funkcję edukacyjną. Stając się jedynie przechowywalnią, w której tresuje się młodzież – zamiast wspierać ich faktyczny rozwój.

Dlatego czas przejść do działania. Czas dokonać zmian. Nikt ich za nas nie zrobi. Rewolucja zawsze zaczyna się oddolnie. Pośród ludzi. Zmiana jest w naszych rękach…

  OSTATNIO

TY DECYDUJESZ

Plany praktycznych zajęć, w formie kursów on-line, dostępne są za darmo. Każdy nauczyciel może skorzystać z planów na swoich lekcjach. Każdy uczeń może skorzystać z nowoczesnej i praktycznej edukacji już teraz. Nie musisz nikogo pytać o pozwolenie. Ostatecznie Twoja edukacja jest w Twoich rękach. I możesz ją prowadzić w dowolnym miejscu oraz czasie – nasza szkoła otwarta jest cały czas!

MĄDRA EDUKACJA

Nie czekamy, aż politycy pójdą po rozum do głowy. Robimy reformę edukacji już teraz. Oddolnie. Aż dojdziemy do miejsca, w którym nie będą w stanie nas dłużej ignorować i udawać, że nie ma problemu. Szkoły nie są miejscem do realizowania partyjnej propagandy. Są miejscem, w którym kształcimy przyszłość naszego narodu. A mądry naród zaczyna się od mądrej edukacji!

PRAKTYCZNOŚĆ

Kształcimy postawy oraz przydatne życiowo umiejętności. W nasze kursy wkładamy tylko tyle teorii, ile to konieczne. Nasze lekcje nastawione są na praktyczność oraz użyteczność edukacji. Tutaj dzielimy się z Tobą tylko tym, co faktycznie przełoży się na poprawę jakości Twojego życia!

NOWY UKŁAD ZAJĘĆ

W New Edu układamy program nauczania od nowa. Jednym z większych absurdów współczesnej edukacji jest uczenie powiązanych ze sobą zagadnień w oderwaniu od siebie nawzajem. Wiele elementów łączy się ze sobą i dlatego konieczne jest, aby pokazać ich wzajemne zależności – jeżeli chcemy skutecznie uczyć.

Dodatkowo – stawiamy na praktyczność. Dlatego nie ma mowy o uczeniu ludzi o anatomii rozwielitki, kiedy brakuje im podstawowej wiedzy o tym, jak zadbać o swoje zdrowie.

Dlatego rozrzucone dotąd przedmioty łączymy w powiązane ze sobą segmenty oraz uzupełniamy je o brakujące elementy. Tak, aby przedstawić możliwie precyzyjny i spójny obraz poruszanych w kursach zagadnień.

KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI

RELACJE I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

zajęcia z wychowawcą + edukacja seksualna + etyka + praktyczne podstawy psychologii

EDUKACJA KREATYWNA

muzyka + fotografia + filmowanie + marketing + projektowanie komunikacji + wizerunek osobisty

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

przede wszystkim wiedza o tym, jak się uczyć + kursy językowe

KSZTAŁCENIE POSTAW

SPOTKANIE PEDAGOGICZNE

rozmowy na ważne tematy o ważnych sprawach

EDUKACJA OBYWATELSKA

WOK + WOS + Historia + Edukacja o bezpieczeństwie

WIEDZA UŻYTECZNA

NAUKA O CZŁOWIEKU

biologia [anatomia i fizjologia] + chemia [dietetyka] + wychowanie fizyczne + ratownictwo medyczne

NAUKA O ŚWIECIE

geografia + fizyka + astronomia + edukacja techniczna

NAUKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

podstawy przedsiębiorczości + praktyczne aspekty matematyki + wiedza o finansach + nauka o technologiach + futurologia

ZAANGAŻUJ SIĘ!